Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.Poprzednia praca: Cytaty
Następna praca: Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej zwiazane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formyrzezby terenu występujace na granicachpłyt. Jakie proceTreść: Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.
ODP. Rozwój społeczno-gospodarczy spowodował negatywny wpływ na srodowisko przyrodnicze.Proces ten przebiega tak samo na powierzchni całej kuli ziemskiej.Wprawdzie zostało już niewiele miejsc na Ziemi nieprzekształconych przez człowieka jednak nie wszędzie jego wpływ jest widoczny.Oddziaływanie człowieka obejmuje wszystkie elementy środowiska.Może być ono bardzo silne.
Przykładem negatywnego oddziaływania jest np. zmiana klimatu jego ociplenie staje się problemam globalnym.Zmiany klimatu wiążą się głównie ze wzrostem ilości dwutlenku węgla(efekt cieplarniany).Głównymi przyczynami tego procesu jest spalanie ropy naftowej,węgla,drewna w zakładach przemysłowych tj.hutach,elektrowniach i fabrykach.Rozbubudowa dużych ośrodków przemysłowych powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zostają zachwiane naturalne procesy np. przetwarzanie dwutlenku węgla w tlen.
Transport a zwłaszcza jego skoncentrowanie w dużych miastach powoduje kolejne zanieczyszczenia, przedewszystkim smog-który nie przepuszcz promieni słonecznych.
Przykładów niszczącej działalności jest więcej a wszytkie te czyniki wpływają na zmiany klimatu przezco zaburzeniu ulegają :opady deszczu ,spadaja kwaśne deszcze które zanieczyszczają wode pitną i rośliność.
Negatywny wpływ działalności człowieka najbardziej widoczny jest w miastach gdzie nagromadzenie zanieczyszczeń staje się coraz widoczniejsze.Kraków trzecie miasto w Polsce zostalo doprowadzone do stanu zagrożenia ekologicznego,którego przyczyną jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się awłaszcza w zanieczyszczeniu powietrza ,wód i degradacji gleb.W Krakowie i na Górnym Śląsku już od klilku lat widoczny jest smog.
Dopuki gęstość zaludnienia Ziemi była niewielka, a technika mało rozwinieta grożba zanieczyszczenia środowiska była mało realna.Jednak wiek 20 przyniusł trzykrotny wzrost zaludnienia,olbrzymi rozwój techniki co sprawilo że niszczace działanie człowieka na przyrode nasiliło się i przybrało taki rozmiary,że zrodziła się obawa o przetrwanie ludzi na Ziemi.Dlatego w naszych czasach ważna jest ekologia,która pomaga w ochronie tego co nam zostało.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 83931 , autor: tom , Ocena: 2957.26

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.

Omów zmiany liczby ludności w Polsce powojennej.
Omów znaczenie gospodarcze wód śródlądowych na Ziemi: rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, wody podziemne.
Omów budowę geologiczną Ziemi: litosfera, płyty, grzbiety i rowy oceaniczne.
Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja
Omów procesy glebotwórcze, przedstaw typy gleb oraz oceń przydatność rolniczą gleb na świecie.
Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.
Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.
Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.
Omów zróżnicowane funkcje miast. Przedstaw problemy największych miast świata i Polski.
Omów klimat Polski oraz jego wpływ na szatę roślinną.
Omów sieć wodną Polski (zlewiska, dorzecza, sieć rzeczna, jeziora).
Omów budowę geologiczną, florę i faunę Tatr jako przykład krainy o krajobrazie wysokogórskim.
Omów budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni oraz wykorzystanie gospodarcze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich.
Omów konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi: doba, czas słoneczny, strefowy i urzędowy.
Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Afryka (5)
Sudety (4)
Transport kolejowy.
Biebrzański Park Narodowy. (1)
Bretania
Rodzaje transportu.
Charakterystyka fizyczno-geograficzna państw sąsiadujących z Polską” -granica południowa i zachodnia
Spis Polskich Parkow Narodowych
Państwa Europy i ich stolice.
Wpływ przemysłu na


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 2957.26.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-04-12 08:52:26
⇒Czytano: 83931
Autor: tom


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: